Nie Yuan - Chuan ShuoNiè Yuǎn 聂远 - Chuánshuō 传说
OST Fox Volant of the Snowy Mountain / Flying Fox of the Snowy Mountain / Xue Shan Fei Hu / (Xuě Shān Fēi Hú) 雪山飞狐 ending theme song

jīngguò nǐ de yǎnjing
经过你的眼睛
nà zhī hóngsè de húli
那只红色的狐狸
chuānguò nǐ de xīn
穿过你的心

nà zhī yínsè de húli
那只银色的狐狸
hū yuǎn hū jìn zhuōmō bùdìng
忽远忽近捉摸不定
tā lái wú zōng qù wú yǐng
它来无踪去无影

nàshi shéi liúxià de jiǎoyìn
那是谁留下的脚印
shēn de yǒnghéng qiǎn de tiānzhēn
深得永恒浅得天真
nàshi shéi shǎnguò de huàshēn
那是谁闪过的化身
hóng de rèliè a bái de dānchún
红得热烈 啊白得单纯

nándào chuánshuō nǐ dōu xìn
难道传说你都信
huǎnghuà nǐ dōu tīng
谎话你都听
àirén shì jiùxīng
爱人是救星
háishi yào nǐ de mìng
还是要你的命

nándào chuánshuō nǐ dōu xìn
难道传说你都信
huǎnghuà nǐ dōu tīng
谎话你都听
dúyào nǐ dōu yǐn
毒药你都饮
zhǐyào xīn yuànyi
只要心愿意
zhǐyào xīn yuànyi
只要心愿意

jīngguò nǐ de yǎnjing
经过你的眼睛
nà zhī hóngsè de húli
那只红色的狐狸
chuānguò nǐ de xīn
穿过你的心

nà zhī yínsè de húli
那只银色的狐狸
hū yuǎn hū jìn zhuōmō bùdìng
忽远忽近捉摸不定
tā lái wú zōng qù wú yǐng
它来无踪去无影

nándào chuánshuō nǐ dōu xìn
难道传说你都信
huǎnghuà nǐ dōu tīng
谎话你都听
àirén shì jiùxīng
爱人是救星
háishi yào nǐ de mìng
还是要你的命

nándào chuánshuō nǐ dōu xìn
难道传说你都信
huǎnghuà nǐ dōu tīng
谎话你都听
dúyào nǐ dōu yǐn
毒药你都饮
zhǐyào xīn yuànyi
只要心愿意
zhǐyào xīn yuànyi
只要心愿意

nándào chuánshuō nǐ dōu xìn
难道传说你都信
huǎnghuà nǐ dōu tīng
谎话你都听
àirén shì jiùxīng
爱人是救星
háishi yào nǐ de mìng
还是要你的命

nándào chuánshuō nǐ dōu xìn
难道传说你都信
huǎnghuà nǐ dōu tīng
谎话你都听
dúyào nǐ dōu yǐn
毒药你都饮
zhǐyào xīn yuànyi
只要心愿意
zhǐyào xīn yuànyi
只要心愿意

Nie Yuan - Chuan Shuo mp3 download

Comments

 1. Hai,

  Boleh saya dapat lirik lagu ini dalam Bahasa Melayu/Indonesia?

  Terima kasih.

  ReplyDelete
 2. @nor,
  sori tidak bisa request terjemahan lirik di sini.

  ReplyDelete

Post a Comment