Nicholas Teo - Qing Hua Kai

Nicholas Teo / Zhang Dong Liang
image source

Nicholas Teo (Zhāng Dòng Liáng) 张栋梁 - Qíng Huā Kāi 情花开
OST Woody Sambo / Wu Di Shan Bao Mei / (Wúdí Shān Bǎo Mèi) 无敌珊宝妹

-@-
qíng huā kāi kāi cànlàn
情花开 开灿烂
qíng méng yì yǒng bùbiàn
情盟义不变
yè yīng gē gē làngmàn
夜樱歌 歌浪漫
tòulòu zhēn'ài mànyán
透露真爱蔓延

qíng huā jiāo fēng táozuì
情花娇风陶醉
chūnsè wēnnuǎn rénjiān
春色温暖人间
wǒmen liǎ xiāng'ài xiāngqīn
我们俩 相爱相亲
ài yǒnghéng bù biànhuàn
爱永恒不变换

qíng huā kāi kāi cànlàn
情花开 开灿烂
dōngrì hán yě wēnnuǎn
冬日寒也温暖
yè chànggē shēng mì tián
夜唱歌 声密甜
mímàn cǐ ài yǒngyuǎn
弥漫此爱永远
---

(music)

qíng huā jiāo rén táozuì
情花娇人陶醉
chūn nuǎn shìwàitáoyuán
春暖世外桃源
wǒ hé nǐ xiāngzhīxiāngxī
我和你相知相惜
ài yǒngzhòu dào yǒngyuǎn
爱永昼到永远

Repeat @

ài yǒngzhòu dào yǒngyuǎn
爱永昼到永远
wǒliǎ ài dào yǒngyuǎn
我俩爱到永远


Comments