Fahrenheit & SHE - Xin Wo

***Update 17 Januari 2008***

Fahrenheit (Fēi Lún Hǎi) 飞轮海 & S.H.E - Xīn Wō 新窝
OST Romantic Princess / Gong Zhu Xiao Mei / (Gōngzhǔ Xiǎomèi) 公主小妹 opening theme song

Ket: nán 男 = cowok (Fahrenheit), nǚ 女 = cewek (SHE), hé 合 = bersama.

(nán) gǎnshòu bùyì xíngróng
(男)感受不易形容
jiùsuàn huì yǒu yīdiǎn tángtū yě yào shuō
就算会有一点唐突也要说
qǐng bān jìn wǒ xīnwō
请搬进我心窝
rúguǒ nǐ bù xìngfú zài líjiāchūzǒu
如果你不幸福再离家出走

(nán) wǒ xīnwō zuò nǐ de xīn wō
(男)我心窝做你的新窝
yěxǔ píng shǔ bùtài gòu
也许坪数不太够
shènzhì huì yōngjǐ dào
甚至会拥挤到
zhǐ zhuāng de xià nǐ wǒ
只装得下你我

-----@@-----
(nán) qǐng kuài zhǔnbèi xíngli
(男)请快准备行李
diūdiào yòng bùdào de shāngxīn jiù huíyì
丢掉用不到的伤心旧回忆
nǎohǎi zhōng xiāng běn rìjì cóngcǐ gēngxīn
脑海中 相本日记 从此更新
zhǐyǒu bǐcǐ zhuānshǔ tiánmì
只有彼此专属甜蜜

(nǚ) bào zhěn jiù diūdiào
(女)抱枕就丢掉
yǒu jiānbǎng jiù gòu
有肩膀就够
zuìhòu yòng guānxīn wènhòu
最后用关心问候
kǔnbǎng wǒmen de shǒu wángōng
捆绑我们的手完工
------------

-----REFF-----
(hé) zhǐyào zài nǐ shēnbiān
(合)只要 在你身边
wǒ jiù shěngdiào sīniàn
我就 省掉思念
shíjiān zhǐ yònglái juànliàn
时间 只用来眷恋

(hé) wǒ yào zài nǐ shēnbiān
(合)我要 在你身边
jìnqíng làngfèi xǐyuè
尽情 浪费喜悦
yěxǔ yī dài jiù yǒngyuǎn
也许 一待就永远
--------------

(nǚ) guǎn tā jīn wō yín wō
(女)管它金窝银窝
zěnyàng dōu bǐ bùguò bǐcǐ de xīnwō
怎样都比不过彼此的心窝
dǎbāo yī xiāng wēnróu
打包一箱温柔
jīnhòu duōduō zhǐjiào jiù xiānghù kuānróng
今后多多指教就相互宽容

(nǚ) nǐ xīnwō zuò wǒ de xīn wō
(女)你心窝做我的新窝
nuǎnqì bù xūyào shǐyòng
暖气不需要使用
wǒ yǐjing wēnnuǎn dào
我已经温暖到
rónghuà suǒyǒu lěngmò
融化所有冷漠

Repeat @@
Repeat Reff
Repeat Reff

terjemahan lirik dapat dilihat pada bagian comments.

Download gratis lagu Fahrenheit & SHE - Xin Wo di MP3 Baidu.


Comments

 1. Linknya gak bisa tuh.... rasanya hilang dari baidu-nya

  ReplyDelete
 2. Sebenarnya MP3 Baidu lagi bermasalah. Cari lagu pakai judul apapun tidak keluar. Jadi sabar dulu yah, tunggu Baidu-nya beres.

  ReplyDelete
 3. Perasaan adalah sesuatu yg sulit untuk dijelaskan bahkan jika ada sedikit serangan, itu masih sulit untuk dijelaskan
  silahkan pindah ke dalam hatiku yg baru.
  Jika kamu tidak merasa bahagia, kamu dapat pindah keluar.
  Hatiku akan menjadi rumah barumu, mungkin itu belum cukup
  Mungkin akan langsung penuh sesak,
  karena hatiku hanya cukup untuk kamu dan saya.

  Siapkan bagasimu dan lempar jauh – jauh kenangan ga penting yg menyedihkan pada masa lalu.
  dalam otak seperti sebuah diary, yg pasti lebih baru,
  kita hanya memerlukan sifat manis satu sama lain.
  Buang jauh – jauh bantal, mempunyai bahuku sudah cukup.
  Akhirnya, gunakan perhatian untuk menyambutmu, ikat tangan kita bersama – sama dan mari melewatinya bersama –sama.
  Selama kamu berada di sisiku, saya tidak perlu merindukanmu, dengan penuh perasaan waktu hanya perlu digunakan untukmu.
  Saya akan tinggal disisimu, menghabiskan semua kebahagiaan, mungkin sampai selamanya.

  Tidak peduli rumah emas atau rumah perak, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan rumah kita. (hati kita)
  Mengemasi se-dus kelembutan, mulai hari ini, banyak nasehat akan dapat dimengerti dan ditoleransi.
  Hatimu akan menjadi rumah baruku, disana tidak memerlukan kebencian
  Saya sudah cukup hangat untuk melelehkan suasana yg dingin

  Siapkan bagasimu dan lempar jauh – jauh kenangan yg menyedihkan pada masa lalu.
  Album dan diary akan mulai kehidupan baru didalam pikiran, kita hanya memerlukan sifat manis satu sama lain.
  Buang jauh – jauh bantal, mempunyai bahuku sudah cukup.
  Akhirnya, gunakan perhatian untuk menyambutmu, ikat tangan kita bersama – sama dan mari melewatinya bersama –sama.
  Selama kamu berada di sisiku, saya tidak perlu merindukanmu, dengan penuh perasaan waktu hanya perlu digunakan untukmu.
  Saya akan tinggal disisimu, menghabiskan semua kebahagiaan, mungkin sampai selamanya.

  ReplyDelete
 4. yes, that is great song.......
  i very like that song...!!

  ReplyDelete

Post a Comment