Wallace Huo - Somebody

Wallace Huo
image source

Wallace Huo (Huò Jiàn Huá) 霍建华 - Somebody
OST 100% Senorita / Twin Sisters / Qian Jin Bai Fen Bai / Qiānjīn Bǎifēn Bǎi 千金百分百

zhè shìjiè tài yōngjǐ chángcháng huì hé lǐxiǎng guòbuqù yěxǔ
这世界太拥挤 常常会和理想过不去 也许
guǎi ge wān zǒu guòqu qiáng guò yìngzhe tóupí xīn tài jí yěxǔ
拐个湾走过去 强过硬着头皮心太急 也许

-----@@-----
zài míngtiān de shǒulǐ zǒuxiàng nàli wèn zhe zìjǐ
在明天的手里 走向那里 问着自己
dà yīngxióng dōu zǒuguò míng bù jīngzhuàn de céngjīng
大英雄 都走过 名不经传的曾经
------------

-----REFF-----
wǒ yīdìng huì chéng somebody wǒ yào zuò ge somebody
我一定会成somebody 我要做个somebody
wǒ~ wǒ wǒ yīdìng chuǎngchū shǔyú zìjǐ de tiāndì
我~ 我 我一定 闯出属于自己的天地

wǒ yīdìng huì chéng somebody wǒ yào zuò ge somebody
我一定会成somebody 我要做个somebody
wǒ~ wǒ wǒ yīdìng bù guǎn míngtiān qíngtiān huò xiàyǔ
我~ 我 我一定 不管明天晴天或下雨
--------------

zhè chéngshì tài lěngjìng shǎole yīdiǎn tiǎozhàn hé jīqíng yěxǔ
这城市太冷静 少了一点挑战和激情 也许
huàn ge jiǎodù kuà guòqu hǎoguò bù'ān děngdài tài xīnxū yěxǔ
换个角度跨过去 好过不安等待太心虚 也许

Repeat @@
Repeat Reff
Repeat Reff

terjemahan lirik dapat dilihat pada bagian comments.

Download gratis lagu Wallace Huo - Somebody di MP3 Baidu.


Comments

 1. Dunia ini terlalu sesak,seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita bisa dan kita cita - citakan, mungkin
  Setelah melewati tikungan itu, ingin sekali hati menjadi tegar, mungkin

  ----@@-----
  Hari esok dalam genggaman tangan, mau pergi ke mana,tanyakan pada diri sendiri
  Pahlawan besar telah melewatinya, seperti yang sudah dialaminya
  -----------

  ----REFF-----
  Aku pasti kan jadi seseorang, ku kan jadi seseorang
  Aku aku ku pasti, mendobrak masuk ke dunia termasuk duniaku

  Aku pasti kan jadi seseorang, ku kan jadi seseorang
  Aku aku ku pasti, tidak peduli esok cerah ataupun hujan
  ---------------

  Kota ini terlalu sepi, kurang sesuatu yang menantang dan kegairahan/semangat, mungkin
  Melewati dengan mengubah sudut pandang/posisi, lebih baik menunggu yang membuat hati tidak tenang, mungkin

  Repeat @@
  Repeat Reff
  Repeat Reff

  ReplyDelete

Post a Comment