Ding Dang - Bai Tou YinDella Dīngdāng 丁当 - Báitóu Yín 白头吟 White-Haired Lament
OST Feng Zhong Qi Yuan (Fēng Zhōng Qíyuán) 风中奇缘

ái rú shān shàng xuě jiǎo ruò yún jiān yuè
皑如山上雪 皎若云间月
wén jūn yǒu liǎngyì gù lái xiāng juéjué
闻君有两意 故来相决绝
jīnrì dòu jiǔhuì míngdàn gōu shuǐtóu
今日斗酒会 明旦沟水头
xièdié yùgōu shàng gōu shuǐ dōngxi liú
躞蹀御沟上 沟水东西流

qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离
zhúgān hé niǎoniǎo yúwěi hé shāi shāi
竹竿何袅袅 鱼尾何簁簁
nán'ér zhòng yìqì héyòng qián dāo wèi
男儿重意气 何用钱刀为
qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离
qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离

(music)

ái rú shān shàng xuě jiǎo ruò yún jiān yuè
皑如山上雪 皎若云间月
wén jūn yǒu liǎngyì gù lái xiāng juéjué
闻君有两意 故来相决绝
jīnrì dòu jiǔhuì míngdàn gōu shuǐtóu
今日斗酒会 明旦沟水头
xièdié yùgōu shàng gōu shuǐ dōngxi liú
躞蹀御沟上 沟水东西流

qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离
zhúgān hé niǎoniǎo yúwěi hé shāi shāi
竹竿何袅袅 鱼尾何簁簁
nán'ér zhòng yìqì héyòng qián dāo wèi
男儿重意气 何用钱刀为
qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离
qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离

(music)

qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离
zhúgān hé niǎoniǎo yúwěi hé shāi shāi
竹竿何袅袅 鱼尾何簁簁
nán'ér zhòng yìqì héyòng qián dāo wèi
男儿重意气 何用钱刀为
qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离
qī qī fù qī qī jiàqǔ bùxū tí
淒淒复淒淒 嫁娶不须啼
yuàn dé yì xīn rén báitóu bù xiāng lí
愿得一心人 白头不相离

Comments

  1. Hi.. salam kenal .. saya share link ini ke www.cpopfans.com ya...TQ.

    ReplyDelete
  2. boleh carikan makna syair nya gak yaakk..soalna masih agak bingung tentang cerita dan maksud puisi ini..boleh share ke q yak..

    ReplyDelete

Post a Comment